Gwarancja i zwroty

Kupującemu jako konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez osobiste złożenie lub wysłanie listem poleconym odpowiedniego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zwrot sprzedanego towaru następuje na koszt Kupującego. Sklep poświadcza na piśmie zwrot towaru i zwraca zapłatę - jeżeli została już dokonana.

Odstąpienie od umowy nie dotyczy sytuacji w których:
  • towar lub jego opakowanie zostało naruszone
  • w innych przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.


Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: polska(at )formor.com lub listem poleconym na adres: FORMOR International Polska ul. Leśna 84, 05-119 Józefów.
Mój koszyk:
suma: 0,00 pln; szt. 0
© 2022 formor.com Wszelkie prawa zastrzeżone